Vstup se psy (popř. jinými zvířaty) není povolen.

Vstup se psy (popř. jinými zvířaty) do areálu VeselyVlek.cz není již povolen.

Zákaz vstupu se psy je platný od začatku sezóny 2020. Jedinou výjimkou, kdy je vstup do areálu Veselý Vlek se psem povolen, je vstup návštěvníků v doprovodu vodících či asistenčních psů. Při návštěvě v doprovodu vodícího či asistenčního psa, je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit obsluze, kdy budou dopředu sděleny podmínky a doporučení při vstupu s vodícím či asistenčním psem a lze tak předejít případným komplikacím při samotném vstupu – např. absence náhubku, vodítka apod). V tomto případě bude návštěvník poučen o podmínkách vstupu a je povinen řídit se pokyny, které mu budou příslušnou obsluhou sděleny. VeselyVlek.cz si z důvodu ochrany návštěvníků vyhrazuje oprávnění požadovat, v případě provozní či jiné potřeby, nasazení náhubku u vodících a asistenčních psů. Návštěvníci v doprovodu vodících či asistenčních psů jsou v případě potřeby oprávněni vodícímu či asistenčnímu psu náhubek sejmout za účelem provedení požadovaného úkonu. Po provedení tohoto úkonu jsou povinni vodícímu či asistenčnímu psu náhubek opětovně nasadit. V případě nerespektování těchto pravidel ze strany návštěvníků (zákaz vodění či přenášení psů a ostatních zvířat či nošení náhubku) si VeselyVlek.cz vyhrazuje oprávnění takového návštěvníka z areálu vykázat. Vstup do areálu za účelem tréninku vodících či asistenčních psů či vstup vodících či asistenčních psů v tréninku je zakázán.

Vždy je navíc nutné dodržovat následující pravidla:
- pes musí být na vodítku a musí mít platný očkovací průkaz
- asistenční psi mají zákaz vstupu do vybraných budov v areálu
- majitel asistenčního psa zodpovídá za úklid psích exkrementůGalerie

Vstup se psy (popř. jinými zvířaty) není povolen.

Zakaz psů